Tutorial 2: Welcome Message / ข้อความต้อนรับ

เมื่อติดตั้งเสร็จ ระบบจะพาผู้ใช้ไป

สร้าง Welcome Message ก่อน

มาเริ่มตั้งค่ากัน

WELCOME MESSAGE (ข้อความต้อนรับ)

มีด้วยกัน 3 ขั้นตอนหลัก

ขั้นที่ 1: การตั้งค่าข้อความที่ลูกค้าจะทักมา (ฝั่งทางด้านซ้ายมือ)

 • ในส่วนนี้ ผู้ใช้สามารถพิมพ์คำที่คิดว่าลูกค้าจะพิมพ์มาหาเราในครั้งแรกลงไปได้เลย โดยจริงๆแล้ว ตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคำสั้นๆ เช่น สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ผู้ใช้สามารถเลือกใช้เป็นแบบเพิ่มคีย์เวิร์ด (3 แบบที่เห็นมันต่างกันยังไงดูด้านล่างได้เลย)
 • เราขอแนะนำให้พิมพ์คำเช่น Main Menu, เมนูหลัก, เมนู ลงไปด้วยเพราะข้อความต้อนรับส่วนใหญ่ก็เปรียบเสมือนเมนูหลักของเพจเราเช่นกัน

ความต่างของ ประโยค//คีย์เวิร์ด//เหมือนกับ

 • ประโยค       พิมพ์แบบประโยคยาวๆไปได้เลย
 • คีย์เวิร์ด       คำสั้นๆ ถ้ามีคำนี้ในประโยคบอทก็จะตอบตามที่ตั้งค่าคำตอบไว้
 • เหมือนกับ   คำเหมือนเป๊ะๆ แบบ 100% ต้องมีคำนี้เพียงคำเดียวในประโยคเท่านั้น

หรือสามารถอ่านเพิ่มเติมอย่างละเอียดได้ด้านล่างนี้

ประโยค

Click to show/hide

พิมพ์แบบประโยคยาวๆไปได้เลย บอทจะสามารถตรวจจับความเหมือนของประโยคได้ 80% ตัวอย่างเช่น

ตั้งค่าว่า : สอบถามค่าบริการสินค้าหน่อยค่ะ

หากลูกค้าพิมพ์มาว่า : สอบถามค่าบริกานจ่ะ

กรณีนี้ลูกค้าพิมพ์คำว่า

บริการ เป็น บริกาน (เขียนผิด)                      ค่ะ เป็น จ่ะ (ไม่ตรงกับที่ตั้งค่าไว้)

แต่บอทก็จะสามารถตอบได้เช่นกัน

/ ระบบ AI เรียนรู้คำใกล้เคียงได้

/ สะกดผิดบอทก็เข้าใจ

/ ไม่พิมพ์คำลงท้าย ค่ะ ครับ บอทก็เข้าใจ

คีย์เวิร์ด

Click to show/hide

คำเฉพาะสั้นๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อจับคำๆนั้นเวลาลูกค้าพิมพ์เข้ามา ถ้ามีคำนี้ในประโยคบอทก็จะตอบตามที่ตั้งค่าคำตอบไว้

กรณีที่ 1

ตั้งค่าว่า : ค่าบริการ

หากลูกค้าพิมพ์ : อะไรก็ตามที่มีคำว่า “ค่าบริการ” บอทจะตอบตามที่ตั้งค่าทันที (การสะกดตัวอักษรต้องเหมือน 100% ด้วย)

กรณีที่ 2

ตั้งค่าว่า : ราคา&&สีแดง

หากลูกค้าพิมพ์ข้อความที่มีคำว่า : “ราคาและสีแดง” มาพร้อมกัน บอทจะตอบตามที่ตั้งค่าไว้ทันที

Note: เครื่องหมาย && หมายถึง และ

การใช้คีย์เวิร์ดจะมีข้อควรระวังในการใช้คือ คำที่ตั้งขึ้นไม่ควรเป็นคำที่ทำให้เกิดการจับคำซ้ำได้ง่ายหรือเป็นส่วนประกอบของคำอื่นๆ เพื่อป้องกันการตอบผิดของบอท เช่น ถ้าตั้งคำว่า “รับ” บอทจะตอบเมื่อมีคำว่า “ครับ” หรือ “ปรับ” เช่นกัน เพราะรับเป็นส่วนหนึ่งของคำเหล่านี้

เหมือนกับ

Click to show/hide

คำเหมือนเป๊ะๆ แบบ 100%

ตั้งค่าว่า : “สอบถามค่าบริการสินค้าหน่อยค่ะ”

ลูกค้าพิมพ์ : เหมือนคำที่ตั้งไว้เป๊ะๆ“สอบถามค่าบริการสินค้าหน่อยค่ะ” บอทถึงจะสามารถตอบได้

หมายเหตุ : หากลูกค้าพิมพ์ตกคำใดคำหนึ่ง, พิมพ์ไม่ครบประโยค, หรือสะกดผิด บอทจะไม่สามารถตอบได้

ขั้นที่ 2: การตั้งค่าข้อความตอบกลับลูกค้า (ฝั่งด้านขวามือ)

ถ้าเขาพิมพ์คำด้านซ้ายมาปุ๊บ จะให้ BOT ตอบแบบไหนและตอบว่าอะไรดี?

ถ้าใครมีการขายทั้ง Facebook และ Line สามารถเลือกตอบให้เหมือนกันหรือแตกต่างกันได้ อ่านเพิ่มเติม

รูปแบบเวลาจะให้ Bot ตอบในหน้าข้อความต้อนรับมีอยู่ 9 ไอเท็มหลักๆ

(แต่ละครั้งจะใช้มากกว่า 1 ไอเท็มก็ได้ หรือหากไม่เลือกสักอัน ระบบจะถือเป็น “No reply คือไม่ตอบกลับ” แต่จะมี 2 ไอเท็มที่ใช้ร่วมกับ ไอเท็มอื่นไม่ได้ คือ GB Prime Payment และ เพิ่ม/ลบในตระกร้า)

1. TEXT (ข้อความ)

Click to show/hide

การตอบกลับแบบข้อความ: 

 1. เพิ่มไอเท็ม “ข้อความ”
 2. พิมพ์ข้อความที่จะตอบกลับในช่องว่าง “คำตอบของแชทบอท” ได้เลย  (ไม่เกิน 2000 ตัวอักษร)
 3. เลือกสุ่มรูปแบบคำตอบได้สูงสุด 5 รูปแบบ ระบบจะทำการสุ่มคำตอบเพื่อตอบลูกค้า

2. Button (ปุ่มกด)

Click to show/hide

การตอบกลับแบบปุ่มกด:

 1. เพิ่มไอเท็ม “ปุ่มกด”
  – พิมพ์ข้อความที่จะตอบกลับในช่องว่าง “คำตอบของแชทบอท” (ไม่เกิน 640 ตัวอักษร)
 2. กด “เพิ่มปุ่ม”
 3. เมื่อกด “เพิ่มปุ่ม” จะมีรูปแบบให้เลือก 5 แบบ

ลิ้งค์ / ข้อความ / โทร / บริการร้านค้าครบวงจร / บรอดแคสต์

NOTE: ในทุกไอเท็มที่มีการ “เพิ่มปุ่ม” จะมีหนึ่งในรูปแบบเหล่านี้อยู่เสมอ

รูปแบบในปุ่มกด 1: ลิ้งค์

เมื่อลูกค้ากดปุ่มนี้ ระบบจะลิ้งค์ลูกค้าไปยังเว็ปไซต์ที่ผู้ใช้กรอกไว้

 1. ตั้งชื่อปุ่ม
 2. นำลิ้งที่ต้องการมาใส่ สามารถเป็นได้ทั้งแบบที่ขึ้นต้นด้วย https:// หรือ http:// แบบอื่นจะไม่สามารถนำมาใช้ได้ เราจะแนะนำเป็น https:// เพราะสามารถรองรับได้ทั้งสองแพลตฟอร์ม ทั้งเฟสบุ๊คและไลน์
 3. กดบันทึก

รูปแบบในปุ่มกด 2: ข้อความ

เมื่อลูกค้ากดปุ่มนี้ ผู้ใช้จะต้องไปตั้งค่าหน้า Conversation (บทสนทนา) ว่าจะให้บอทตอบกลับว่าอะไร

 1. ตั้งชื่อปุ่ม
 2. ในส่วนของ Action คือการตั้งระบุคำสั่งแบบเฉพาะเจาะจง ใช้ในกรณีที่เรามีปุ่มชื่อเดียวกันหลายปุ่ม แต่จะโยงไปหาเนื้อหาที่ต่างกัน

ยกตัวอย่างเช่น เรามีปุ่มกดชื่อสั่งซื้อสินค้าอยู่ในหลายบทสนทนา และในแต่ละบทสนทนาที่มีปุ่มสั่งซื้อสินค้าเราต้องการให้ลูกค้าเจอเนื้อหาที่ต่างกัน ดังนั้นเราสามารถมาตั้งค่าเพิ่มเติมได้ใน Action ว่าต้องการให้ปุ่มนั้นเจาะจงไปเรื่องใด แล้วเรานำคำใน Action ไปใส่ลงในส่วนของ “เหมือนกับ” ในบทสนทนาใหม่เพื่อตั้งคำตอบให้กับ ปุ่มกดนี้

เช่น

 • ปุ่ม ”สั่งซื้อสินค้า” ที่ 1 ตั้งชื่อ Action ว่า “สั่งซื้อเสื้อ” เราก็นำคำที่ Action ว่า “สั่งซื้อเสื้อ” ไปใส่ใน ”เหมือนกับ” ในหน้าบทสนทนาใหม่ฝั่งที่ลูกค้าทักมา แล้วตั้งค่าการตอบกลับข้อความนั้นๆ
 • ปุ่ม ”สั่งซื้อสินค้า” ที่ 2 ตั้งชื่อ Action ว่า “สั่งซื้อกระเป๋า” เราก็นำคำที่ Action ว่า “สั่งซื้อกระเป๋า” ไปใส่ใน ”เหมือนกับ” ในหน้าบทสนทนาใหม่ฝั่งที่ลูกค้าทักมา แล้วตั้งค่าการตอบกลับข้อความนั้นๆ

รูปแบบในปุ่มกด 3: โทร

เมื่อลูกค้ากดปุ่มนี้ระบบจะโทรออกไปยังเบอร์ที่ผู้ใช้กรอกไว้ให้อัตโนมัติ ซึ่งก็หมายความว่าลูกค้าจะต้องใช้มือถือในการเชื่อมต่อเท่านั้น

 1. ตั้งชื่อปุ่ม
 2. เลือกประเทศของเบอร์โทรศัพท์
 3. ใส่หมายเลขโทรศัพท์
 4. บันทึก

รูปแบบในปุ่มกด 4: บริการร้านค้าครบวงจร

กรณีผู้ใช้มีสินค้าที่ลงไว้ในบริการร้านค้าครบวงจร (Shop Service) ซึ่งเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ของ ZWIZ.AI  เมื่อลูกค้ากดปุ่มนี้ ระบบจะลิ้งค์ไปยังหน้าบริการร้านค้าครบวงจรให้ โดยผู้ใช้ยังสามาถเลือกให้ลิ้งค์โดยตรงไปยังหมวดหมู่สินค้าต่างๆได้เลยด้วย
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการร้านค้าครบวงจรได้ ที่นี่

หากมีการเพิ่มสินค้าในบริการร้านค้าครบวงจรแล้ว ผู้ใช้จะสามารถเลือกหมวดหมู่สินค้าจากตรงนี้ได้เลย

รูปแบบในปุ่มกด 5: บรอดแคสต์

ใช้ในกรณีที่ใช้ฟีเจอร์บรอดแคสต์ เมื่อเวลาเราส่งบรอดแคสต์ไปหาลูกค้า เราสามารถให้ทางเลือกกับลูกค้าได้ในการยกเลิกรับข่าวสาร ถ้าหากลูกค้ากดปุ่มนี้ ลูกค้าก็จะไม่ได้รับข้อความการบรอดแคสต์ของเราอีกต่อไป แต่ถ้าหากลูกค้าเปลี่ยนใจอีก ก็สามารถกลับมากดรับสมัครข่าวสารได้เหมือนเดิม การสร้างปุ่มนี้ในบรอตแคสจะช่วยในการลดความเสี่ยงที่จะถูกบล็อคจากเฟสบุ๊คในกรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการรับข่าวสารกดรีพอร์ตไปทางเฟสบุ๊ค ดังนั้นทางเราแนะนำให้คุณลูกค้าสร้างปุ่มนี้ทุกครั้งเมื่อมีการส่งบรอดแคสต์

3. รูปภาพ

Click to show/hide

การตอบกลับแบบรูปภาพ:

 1. เพิ่มไอเท็ม “รูปภาพ”
 2. คลิก “เลือกไฟล์ที่จะอัพโหลด” ได้เลย (ขนาดไม่เกิน 10MB)
 3. ขนาดภาพที่แนะนำคือ 1:1 หรือ รูปแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส จะเป็นขนาดที่สามารถเห็นได้ทั้งหมดเวลาส่ง

4. MENU LIST (ลิสเมนู)

Click to show/hide

This image has an empty alt attribute; its file name is แนวนอน.jpg

การตอบกลับแบบลิสต์เมนู: (เป็นรูปแบบที่รวมทั้งข้อความ, ปุ่มกด, และรูปภาพมาไว้ด้วยกัน +เลื่อนได้)

 1. เพิ่มไอเท็ม “ลิสต์เมนู”
 2. คลิก “เลือกไฟล์ที่จะอัพโหลด” (ขนาดไม่เกิน 10 MB)
 3. สามารถเปลี่ยนขนาดภาพเป็นแนวตั้ง 1:1 หรือ รูปแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส  แต่ก็สามารถเปลี่ยนภาพเป็นแนวนอนได้เหมือนกัน ซึ่งขนาดภาพคือ 1:1.61)
 4. พิมพ์หัวข้อที่ช่อง “ใส่หัวข้อ” บริเวณนี้จะโชว์เป็นตัวหนังสือเข้ม (ไม่เกิน 80 ตัวอักษร)
 5. พิมพ์คำบรรยายย่อยที่ช่อง “ใส่หัวข้อย่อย” บริเวณนี้จะโชว์เป็นตัวหนังสือสีอ่อน (ไม่เกิน 80 ตัวอักษร)
 6. กด “เพิ่มปุ่ม” เพื่อสร้างปุ่มกด
 7. *หากต้องการเพิ่มลิสต์เมนูเพื่อให้สามารถเลื่อนได้ กดปุ่ม (+) ทางด้านขวามือ เพื่อสร้างลิสต์เมนูใหม่** สามารถเพิ่มได้สูงสุด 10 ลิสต์เมนู

*หมายเหตุหาก”เพิ่มปุ่ม”ที่เป็นText (ข้อความ) แล้วต้องไปตั้งค่าคำตอบของบอทที่หน้า Conversation เสมอ*

5. VIDEO (วิดีโอ)

Click to show/hide

การตอบกลับแบบวิดีโอ: (แนะนำว่าอย่าใส่วิดีโอยาวๆนะคะ สัก 30 วินาทีกำลังน่ารัก และความละเอียดของวิดีโอก็เช่นกัน ยิ่งมันละเอียดมาก มันก็จะโหลดช้าหนา ขอแนะนำไว้ที่ 264 พิกเซลละกันจ้า)

พอเรากดที่วิดีโอ เราจะสามารถเลือกที่มาของวิดีโอได้จาก 2 แหล่ง (ตามรูปด้านล่าง):

6. GB Prime Payment

Click to show/hide

STEP 1: ไปหน้า “บริการร้านค้าครบวงจร > ชำระเงิน > ช่องทางการชำระเงิน” ของระบบ ZWIZ.AI

STEP 2: กด “Register GB PRIME” หรือ คลิก

  • เมื่อทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถตั้งค่าการซื้อขายผ่านระบบ GP Prime ได้แล้วค่ะ โดยวิธีการตั้งค่าจะมี ดังนี้:
 1. ไปที่หน้าบทสนทนา และเลือก GB Prime Payment
 2. กรอกรายละเอียดในช่องต่างๆ
  • กรอกรายละเอียดสินค้าพร้อมจำนวน เช่น “ซื้อรองเท้าผ้าใบ 1 คู่” ในช่องรายละเอียด
  • กรอกราคาสินค้า (ที่เป็นราคารวมค่าจัดส่ง) ในช่องจำนวนเงิน
  • เลือกช่องทางการจัดส่งที่ต้องการ
  • เขียนข้อความที่ต้องการเพื่อเป็นการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าต้องกดตรงไหนเพื่อทำการสั่งซื้อ ในช่องข้อความตอบกลับ
  • กดบันทึกได้เลย

7. เพิ่ม/ลบในตระกร้า

Click to show/hide

หากคลิกเลือกไอเท็มนี้ เมื่อลูกค้าพิมพ์สั่งซื้อสินค้าตามคำที่เราตั้งค่าไว้ บอทจะสรุปยอดให้เลยอัตโนมัติ โดยลูกค้าไม่ต้องกดเลือกสินค้าและกดสรุปยอดเอง
อ่านวิธีการตั้งค่า คลิ๊ก

8. LINEFLEX 

Click to show/hide

ส่วนตรงนี้ ไว้ใช้กรณีลูกค้ามีโค้ดไว้ใส่ใน LINE OFFICIAL ACCOUNT สามารถอ่านเต็มรูปแบบได้ ที่นี่

9. LINE Image Map 

Click to show/hide

ในส่วนนี้ เราสามารถสร้างการตอบกลับแชทบอทบนแพลตฟอร์ม LINE ให้ตอบเป็น LINE Image Map เพียงแค่นำไฟล์รูปที่เราต้องการแล้วอัพโหลดเข้าระบบได้ง่ายๆ หรือถ้าต้องการให้กดรูปภาพแล้วลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ก็สามารถใส่ลิ้งค์ URL เพิ่มเข้าไปได้เลย สามารถอ่านเต็มรูปแบบได้ ที่นี่

10. Line Sticker

สามารถใส่ Sticker น่ารักๆ ได้เลยนะ

Click to show/hide

This image has an empty alt attribute; its file name is image-2.png


ขั้นที่ 3: สร้าง Choice (คำตัวเลือก)

Choice  คือการคิดคำตอบไว้ให้คู่สนทนาหรืออาจจะเป็นคำที่พบบ่อย (คู่สนทนาจะสามารถเลือกคำตรงนี้ได้เลยโดยไม่ต้องพิมพ์เอง) ซึ่งมันเป็นการทำให้ขอบเขตแคบลงเพราะคำเหล่านี้จะถูกตั้งค่าไว้แล้วว่าถ้ามีคำนี้ จะให้ Bot ตอบว่าอะไร
(ใส่ได้มากสุด 10 ปุ่ม)

(เมื่อเพิ่มคำเสร็จต้องไปตั้งค่าในหน้า “บทสนทนา” นะจ๊ะ )

** ดังนั้นการตั้งค่า “คำตัวเลือก” ไว้ก็จะทำให้ Bot มีโอกาสตอบได้แม่นยำขึ้น **

สร้างคำตัวเลือก:

 1. กดปุ่ม “เพิ่มคำตัวเลือก” พิมพ์คำที่พบบ่อยเพื่อเป็นตัวเลือกให้ผู้ที่ทักมา (จำกัดไม่เกิน 20 ตัวอักษรต่อหนึ่งคำตัวเลือก)

ปล. “คำตัวเลือก” ที่สร้างไว้หน้านี้จะอยู่แค่ในหน้า ข้อความต้อนรับ (Welcome Message) เท่านั้น หากไปหน้าอื่นคุณสามารถสร้างคำตัวเลือกในหน้านั่นๆได้ที่ “บทสนทนา (Conversation)”


 เมนูเสริม (Extra Menu)

This image has an empty alt attribute; its file name is เมนูเสริม-2.pngเป็นเมนู Shortcut ที่ลูกค้าสามารถเลือกกดได้ ซึ่งฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์พรีเมี่ยมที่สามารถใส่ปุ่มลงมาได้ถึง 20 ปุ่ม ใครมีหัวข้อปุ่มที่อยากให้ลูกค้ากดเยอะๆ ฟีเจอร์นี้จะตอบโจทย์คุณมากค่า อ่านเพิ่มเติม

CONGRATULATION !!

คุณพร้อมใช้งานแล้ว

อ่านเพิ่มเติม คลิกเลย!

Tutorial 1: Install / ติดตั้ง

– ถ้าเพจที่ต้องการติดตั้งไม่ขึ้น

– เพิ่ม/เปลี่ยนเพจในการใช้งานบอท

Tutorial 2: Welcome Message / ข้อความต้อนรับ

Tutorial 3: Conversation / บทสนทนา

Tutorial 4: ตอบกลับคอมเมนต์

Tutorial 5: Broadcast / บรอดแคสต์

Tutorial 6: Shop Service / บริการร้านค้าครบวงจร

Tutorial 7: Analytics / วิเคราะห์

Tutorial 8: เชื่อม Line เข้ากับระบบ Zwiz.ai


ติดตั้งเลย!

หากคุณมีคำถาม  หรือ ต้องการให้ทีมงานช่วยเหลือ

คลิกที่ “รูปน้อง Zee” หรือ ติดต่อที่เพจ ZWIZ.AI  หรือ เข้า Group ZWIZ.AI

เพื่อคุยกับทีมงานได้เลย


สำหรับลูกค้าธุรกิจ Enterprise บริษัทเรามีบริการตั้งแต่ Consult, Design, Development, Maintain ระบบ AI Chatbot และ Data Analytics รบกวนติดต่อที่ E-mail: sales@zwiz.ai เพื่อนัดนำเสนองาน ดูเพิ่มเติมที่ Enterprise Showcase

Tiny URL for this post: