การตั้งค่าบทสนทนาขั้นสูง

(สำหรับ Package PREMIUM)

 

เมื่อซื้อ package premium ผู้ใช้จะสามารถตั้งค่าการตอบอัตโนมัติขั้นสูงได้ โดยคำสั่งที่ใช้ได้จะมีดังนี้

 

startswith(คำ) -> แชทบอทจะตอบเมื่อลูกค้าพิมพ์ขึ้นต้นด้วย ‘คำ’
endswith(คำ) -> แชทบอทจะตอบเมื่อลูกค้าพิมพ์จบด้วยด้วย ‘คำ’
startsendswith(คำ) -> แชทบอทจะตอบเมื่อลูกค้าพิมพ์ขึ้นต้น หรือ จบด้วยด้วย ‘คำ’
includes(คำ) -> แชทบอทจะตอบเมื่อลูกค้าพิมพ์แล้วมี ‘คำ’ เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยค
exacts(คำ) -> แชทบอทจะตอบเมื่อลูกค้าพิมพ์แล้วมี ‘คำ’ อย่างเดียวเท่านั้น
ประโยคนั้นๆ – แชทบอทจะตอบเมื่อลูกค้าพิมพ์ใกล้เคียงกับ ประโยคนั้นๆ (ใช้ AI ประมวลผล)
ตัวอย่างจากรูปแชทบอทจะตอบเมื่อลูกค้าพิมพ์ขึ้นต้นด้วยคำว่าสอบถาม หรือ พิมพ์คำใกล้เคียงกับคำว่า มีสินค้าอะไรบ้าง

การใช้ Context

Context คือบริบทของการสนทนา เราสามารถตั้งค่าได้ในส่วน Advanced ดังนี้
Context In – แชทบอทจะตอบเมื่ออยู่ใน บริบท/context เท่านั้น
Context Out – หลังจากแชทบอทจะตอบแล้ว จะตั้งค่าให้ลูกค้าอยู่ในบริบทนั้น อัตโนมัติ
ตัวอย่างจากรูปหลังจากแชทบอทตอบแล้ว บริบทจะกลายเป็น ‘สนใจรองเท้า’
ตัวอย่างจากรูป แชทบอทจะตอบเมื่อบริบทเป็น ‘สนใจรองเท้า’ เท่านั้น
ในกรณีนี้ถ้าครั้งแรกลูกค้าพิมพ์ว่า ดำ บอทจะไม่ตอบเพราะว่าไม่รู้ว่าบริบทของคำว่าดำคืออะไร
แต่ถ้าลูกค้าพิมพ์ว่า สนใจรองเท้าก่อน แล้วพิมพ์ต่อว่า ดำ บอทจะเข้าใจ และตอบว่า รองเท้าสีดำ ราคา….ครับ

หากคุณมีคำถาม  หรือ ต้องการให้ทีมงานช่วยเหลือ

คลิกที่ “รูปน้อง Zee” หรือ ติดต่อที่เพจ ZWIZ.AI  หรือ เข้า Group ZWIZ.AI

เพื่อคุยกับทีมงานได้เลย


สำหรับลูกค้าธุรกิจ Enterprise บริษัทเรามีบริการตั้งแต่ Consult, Design, Development, Maintain ระบบ AI Chatbot และ Data Analytics รบกวนติดต่อที่ E-mail: sales@zwiz.ai เพื่อนัดนำเสนองาน ดูเพิ่มเติมที่ Enterprise Showcase