STEP 1: ไปที่หน้า “ตั้งค่า” แล้วเชื่อมต่อบัญชีไลน์ของคุณ

Question: เชื่อมต่อกับบัญชีไลน์ได้กี่บัญชี?

Answer: ได้เท่ากับจำนวน Admin เฟสบุคเลยคร๊าบบบ

 

STEP 2: เลือกว่าให้แจ้งเตือนแค่คุณ หรือจะแจ้งเตือนในกลุ่มแชท

STEP 3: เพิ่ม LINE NOTIFY เป็นเพื่อน

 • เปิดไลน์ของคุณ
 • ไปที่หน้าหลัก “เพื่อน” แล้วค้นหา Line Notify
 • กด Add Friend เลย
 • กรณีเชื่อมต่อให้แจ้งเตือนในกลุ่ม อย่าลืมลาก Line Notify เข้ากลุ่มนั้นด้วยน๊าาา

 

 

แล้ว LINE NOTIFY จะแจ้งเตือนอะไรบ้าง?

 

1.ในบทสนทนา

 • หากต้องการให้ไลน์แจ้งเตือนเมื่อมีคนทักมาในหัวข้อไหน ให้กดเปิดที่หัวข้อบทสนทนานั่น
 • ยกตัวอย่างเช่น: หากผู้ใช้ต้องการอยากให้เวลามีคนทักเข้ามาว่า “สนใจ” แล้วระบบแจ้งเตือนผ่านไลน์
  1. ไปที่หน้าบทสนทนา
  2. เลือกหัวข้อที่เคยตั้งไว้เกี่ยวกับ “สนใจ”
  3. คลิกที่ “เพิ่มเติม”
  4. เลื่อนเปิดการแจ้งเตือน (ให้เป็นสีเขียว)
  5. ใส่ข้อความว่าจะให้เตือนว่าอะไร

 2. ในคอมเมนต์

 • หากต้องการให้ไลน์แจ้งเตือนเมื่อมีคนเมนต์ใต้โพสมาว่าอะไร ให้กดเปิดที่หัวข้อนั่น
 • ยกตัวอย่างเช่น: หากผู้ใช้ต้องการอยากให้เวลามีคนคอมเมนต์เข้ามาใต้โพสว่า “สนใจ” แล้วระบบแจ้งเตือนผ่านไลน์
  1. ไปที่หน้าตอบกลับคอมเมนต์
  2. เลือกหัวข้อที่เคยตั้งไว้เกี่ยวกับ “สนใจ”
  3. คลิกที่ “เพิ่มเติม”
  4. เลื่อนเปิดการแจ้งเตือน (ให้เป็นสีเขียว)
  5. ใส่ข้อความว่าจะให้เตือนว่าอะไร

 

 

 

 


หากคุณมีคำถาม  หรือ ต้องการให้ทีมงานช่วยเหลือ

คลิกที่ “รูปน้อง Zee” หรือ ติดต่อที่เพจ ZWIZ.AI  หรือ เข้า Group ZWIZ.AI

เพื่อคุยกับทีมงานได้เลย


สำหรับลูกค้าธุรกิจ Enterprise บริษัทเรามีบริการตั้งแต่ Consult, Design, Development, Maintain ระบบ AI Chatbot และ Data Analytics รบกวนติดต่อที่ E-mail: sales@zwiz.ai เพื่อนัดนำเสนองาน ดูเพิ่มเติมที่ Enterprise Showcase