Tutorial 1.2 เพิ่ม/เปลี่ยนเพจในการใช้งานบอท

เพิ่มหรือเปลี่ยนเพจ ในการใช้งาน CHATBOT กดปุ่มสัญลักษณ์ตามรูป ในหน้าหลัก 2. กด “เพิ่ม” เพื่อเลือกเพจเพิ่มเติม 3. เลือกช่องทางที่จะติดตั้งบอท Facebook/Line 4. ถ้าเลือกเชื่อมผ่านเพจเฟสบุ๊คที่เลือกเพจที่ต้องการติดตั้ง Zwiz.ai แชทบอท (เลือกได้ครั้งละหนึ่งเพจ) ถ้าต้องการ เชื่อมต่อกับ LINE OA ลองทำตามในลิ้งก์ได้เลยค่ะ 5. กดปุ่ม “ติดตั้งแชทบอท” เท่านี้ก็สามารถเพิ่มเพจการใช้งานได้แล้วค่ะ ถ้ากรณีที่ไม่เจอเพจ มี 2 วิธีที่จะแก้ปัญหานี้ได้ค่ะ วิธีการเพิ่มเพจเฟสบุ๊ค เมื่อลูกค้าพึ่งเริ่มต้นการใช้งานบอท หรือต้องการที่จะเพิ่มเพจเข้าไปในบอท ลูกค้าสามารถทำได้ 2 วิธีค่ะ วิธีที่ 1: กดปุ่ม “เริ่มต้นใช้งานด้วยเฟสบุ๊ค” เพื่อเริ่มสร้าง Facebook Chatbot (สามารถ กด … “Tutorial 1.2 เพิ่ม/เปลี่ยนเพจในการใช้งานบอท”

Read More

Tutorial 1.1 ถ้าเพจที่ต้องการติดตั้งไม่ขึ้น

ถ้าเพจที่ต้องการไม่ขึ้นหรือไม่สามารถเลือกได้ มี 3 กรณีที่เพจ Facebookจะไม่ขึ้น กรณีที่คุณไม่ใช่ Admin/ผู้ดูแลเพจ จะไม่สามารถติดตั้งแชทบอทได้ กรณีที่คุณยังไม่มีเพจFacebookมาก่อนให้ “คลิกปุ่มแรก” เพื่อสร้างเพจใหม่ กรณีที่มีเพจอยู่แล้วแต่เพจไม่ขึ้นให้ทำการลบบอทของ Zwiz ออกแล้วเชื่อมต่อมาใหม่ เพื่อทำการอนุญาตการเข้าถึง โดยทำตามวิธีด้านล่าง (การทำตามวิธีด้านล่างจะไม่ได้ทำใหบอทที่เคยตั้งค่าไว้แล้วหายไป)3.1 เข้าไปที่หน้า Facebook ในหัวข้อการตั้งค่า 3.2 ไปที่หัวข้อ การผสานรวมธุรกิจ และติ๊กเครื่องหมายถูกหลังบอท Zwiz 3.3 กดลบออก 3.4 เข้าไปที่เว็ปไซต์ Cms.zwiz.ai เพื่อทำการเชื่อมต่อบอทใหม่ กดปุ่มเริ่มต้นใช้งานด้วยเฟสบุ๊ค 3.5 กดดำเนินการต่อในชื่อ…. 3.6 เชื่อมบัญชี Instagram กับ Zwiz.ai 3.7 กดปุ่ม “เลือกทั้งหมด” (เพื่อป้องกันปัญหาในการเพิ่มเพจในภายหลัง โดยขั้นตอนหลังจากนี้ ลูกค้าจะต้องเลือกเพจที่จะใช้งานแชทบอทแยกอยู่แล้ว) … “Tutorial 1.1 ถ้าเพจที่ต้องการติดตั้งไม่ขึ้น”

Read More

Tutorial 1: Install / วิธีการติดตั้ง Zwiz.ai แชทบอท

แชทบอทบนเฟสบุค เริ่มกันที่ STEP ที่ 1 เชื่อมต่อเพจของคุณกับ ZWIZ.AI แชทบอท ผู้ที่มีสถานะ “แอดมิน/ผู้ดูแลเพจ” เท่านั้นถึงจะสามารถติดตั้งแชทบอทได้ 1.เข้าสู่เว็ปไซต์ https://zwiz.ai/th/sme/   และ กดปุ่ม “ทดลองใช้งานฟรี หรือ เข้าสู่ระบบ”     2. กดปุ่ม “เริ่มต้นใช้งานด้วยเฟสบุ๊ค” เพื่อเริ่มสร้าง Facebook Chatbot  (สามารถ กด “เริ่มต้นใช้งานด้วยไลน์” ได้ ถ้าต้องการ เชื่อมต่อแชทบอทกับ LINE OA และอยากจะใช้ใน Line OA เป็นหลัก , ทดลองใช้งาน Line OA ฟรี 7 วัน) … “Tutorial 1: Install / วิธีการติดตั้ง Zwiz.ai แชทบอท”

Read More