Tutorial 1.2 เพิ่ม/เปลี่ยนเพจในการใช้งานบอท

เพิ่มหรือเปลี่ยนเพจ ในการใช้งาน CHATBOT กดปุ่มสัญลักษณ์ตามรูป ในหน้าหลัก 2. กด “เพิ่ม” เพื่อเลือกเพจเพิ่มเติม 3. เลือกช่องทางที่จะติดตั้งบอท Facebook/Line 4. ถ้าเลือกเชื่อมผ่านเพจเฟสบุ๊คที่เลือกเพจที่ต้องการติดตั้ง Zwiz.ai แชทบอท (เลือกได้ครั้งละหนึ่งเพจ) ถ้าต้องการ เชื่อมต่อกับ LINE OA ลองทำตามในลิ้งก์ได้เลยค่ะ 5. กดปุ่ม “ติดตั้งแชทบอท” เท่านี้ก็สามารถเพิ่มเพจการใช้งานได้แล้วค่ะ ถ้ากรณีที่ไม่เจอเพจ มี 2 วิธีที่จะแก้ปัญหานี้ได้ค่ะ วิธีการเพิ่มเพจเฟสบุ๊ค เมื่อลูกค้าพึ่งเริ่มต้นการใช้งานบอท หรือต้องการที่จะเพิ่มเพจเข้าไปในบอท ลูกค้าสามารถทำได้ 2 วิธีค่ะ วิธีที่ 1: กดปุ่ม “เริ่มต้นใช้งานด้วยเฟสบุ๊ค” เพื่อเริ่มสร้าง Facebook Chatbot (สามารถ กด … “Tutorial 1.2 เพิ่ม/เปลี่ยนเพจในการใช้งานบอท”

Read More

Tutorial 1.1 ถ้าเพจที่ต้องการติดตั้งไม่ขึ้น

ถ้าเพจที่ต้องการไม่ขึ้นหรือไม่สามารถเลือกได้   มี 4 กรณีที่เพจ Facebookจะไม่ขึ้น 1. กรณีที่คุณไม่ใช่ Admin/ผู้ดูแลเพจ จะไม่สามารถติดตั้งแชทบอทได้ Note: สำหรับการติดตั้งเข้าใช้งาน ครั้งแรก จะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทเพจเป็น “ผู้ดูแล” เพจเท่านั้นถึงสามารถติดตั้งได้ และเมื่อผู้ดูแลเพจทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในครั้งต่อๆไป  ทั้ง “ผู้ดูแล” และ “ผู้แก้ไข”  2 บทบาทนี้จะสามารถเข้าใช้งานระบบหลังบ้านซีวิซเอไอได้ตามปกติ 2. กรณีที่คุณยังไม่มีเพจFacebookมาก่อนให้ “คลิกปุ่มแรก” เพื่อสร้างเพจใหม่ 3. กรณีเพจของคุณเป็นเพจประสบการณ์แบบใหม่ (The New Page Experience) จุดสังเกตหรือวิธีเช็ค ว่าเพจของคุณเป็นเพจแบบประสบการณ์ใหม่หรือไม่ เข้าไปตรวจสอบได้ง่ายๆ เพียงเข้าไปที่เพจทั้งหมดของคุณก่อน  แล้วเช็คเปรียบเทียบตามรูปด้านล่างค่ะ เพจแบบคลาสสิค (The Classic Pages) เพจแบบใหม่ (The … “Tutorial 1.1 ถ้าเพจที่ต้องการติดตั้งไม่ขึ้น”

Read More

Tutorial 1: Install / วิธีการติดตั้ง Zwiz.ai แชทบอท

แชทบอทบนเฟสบุค เริ่มกันที่ STEP ที่ 1 เชื่อมต่อเพจของคุณกับ ZWIZ.AI แชทบอท ผู้ที่มีสถานะ “แอดมิน/ผู้ดูแลเพจ” เท่านั้นถึงจะสามารถติดตั้งแชทบอทได้ 1.เข้าสู่เว็ปไซต์ https://zwiz.ai/th/sme/   และ กดปุ่ม “ทดลองใช้งานฟรี หรือ เข้าสู่ระบบ”     2. กดปุ่ม “เริ่มต้นใช้งานด้วยเฟสบุ๊ค” เพื่อเริ่มสร้าง Facebook Chatbot  (สามารถ กด “เริ่มต้นใช้งานด้วยไลน์” ได้ ถ้าต้องการ เชื่อมต่อแชทบอทกับ LINE OA และอยากจะใช้ใน Line OA เป็นหลัก , ทดลองใช้งาน Line OA ฟรี 7 วัน) … “Tutorial 1: Install / วิธีการติดตั้ง Zwiz.ai แชทบอท”

Read More