Tutorial 1: Install / วิธีการติดตั้ง Zwiz.ai แชทบอท

แชทบอทบนเฟสบุค เริ่มกันที่ STEP ที่ 1 เชื่อมต่อเพจของคุณกับ ZWIZ.AI แชทบอท ผู้ที่มีสถานะ “แอดมิน/ผู้ดูแลเพจ” เท่านั้นถึงจะสามารถติดตั้งแชทบอทได้ 1.เข้าสู่เว็ปไซต์ https://zwiz.ai/th/sme/   และ กดปุ่ม “ทดลองใช้งานฟรี หรือ เข้าสู่ระบบ”     2. กดปุ่ม “เริ่มต้นใช้งานด้วยเฟสบุ๊ค” เพื่อเริ่มสร้าง Facebook Chatbot  (สามารถ กด “เริ่มต้นใช้งานด้วยไลน์” ได้ ถ้าต้องการ เชื่อมต่อแชทบอทกับ LINE OA และอยากจะใช้ใน Line OA เป็นหลัก , ทดลองใช้งาน Line OA ฟรี 7 วัน) … “Tutorial 1: Install / วิธีการติดตั้ง Zwiz.ai แชทบอท”

Read More