การใช้ Context

การใช้ Context

Context คือบริบทของการสนทนา เป็นการตั้งค่าบทสนทนาที่จะ บังคับ ให้ลูกค้าอยู่ในบทสนทนาเรื่องนั้นๆ เพื่อให้ได้คำตอบที่เราต้องการ และนำไปสู่บทสนทนาที่เราต้องการรู้ต่อไป ตามลำดับขั้นตอน  เราสามารถตั้งค่าได้ในส่วน Advanced ดังนี้

ในส่วนนี้เราจะยกตัวอย่าง การที่ลูกค้ายืนยันที่จะสั่งซื้อสินค้า แล้วเราต้องการขอที่อยู่และเบอร์โทรจากลูกค้า

  1. เข้าไปที่หน้าบทสนทนา

2. เข้าไปที่บทสนทนาสุดท้าย ที่ต้องการเชื่อมโยงเข้าระบบการรับและตอบข้อความตามขั้นตอน (Context)

2.1  กด “เพิ่มเติม”

2.2  เลือก “context”

2.3  กดตั้งค่าที่ “context out” (ช่องทางด้านขวามือ) โดยการตั้งค่า context out เราจะใส่หัวข้อเรื่องที่เราต้องการจะทราบต่อไป สิ่งที่เราต้องการทราบต่อไปคือ เราต้องการขอที่อยู่จากลูกค้า context out ของเราจึงเป็น “ขอที่อยู่” เพื่อให้บทสนทนาในการที่ลูกค้ายืนยัน จะส่งต่อไปยังการสนทนาเรื่องขอที่อยู่จากลูกค้า

3. การใส่ Context In

3.1 นำข้อความ “context out” ในข้อ 2.3 มาใส่ใน “context in” 3.1  (ต้องเป็นประโยคเดียวกันเลยเพื่อให้บทสนทนานี้ต่อเนื่องกัน ในกรณีที่ลูกค้าตอบข้อความอื่นมา บอทก็จะถามย้ำที่จะขอที่อยู่เหมือนเดิม)

3.2 ใส่ข้อความใน “Context Out” 3.2 เพื่อจะขอทราบเบอร์โทรจากลูกค้าต่อไป

3.3 จะเป็นคำตอบหลังจากที่เราทราบที่อยู่จากลูกค้า แล้วเราต้องการขอเบอร์โทร

**{address} กดได้จากจุดสามจุดตรงกลาง เป็นคีย์ลัดในการขอที่อยู่ได้ ระบบจะจับที่อยู่จากรหัสไปรษณีย์

4. นำ “Context Out” ในข้อ 3.2 มาใส่ใน “Context In” 4.1 เพื่อเป็นการเชื่อมความต่อเนื่องของบทสนทนา

**{phone} กดได้จากจุดสามจุดตรงกลาง เป็นคีย์ลัดในการขอเบอร์โทรได้

ตัวอย่างบทสนทนาหลังจากการสร้าง Context In-Context Out

 


ติดตั้งเลย!

หากคุณมีคำถาม  หรือ ต้องการให้ทีมงานช่วยเหลือ

คลิกที่ “รูปน้อง Zee” หรือ ติดต่อที่เพจ ZWIZ.AI  หรือ เข้า Group ZWIZ.AI

เพื่อคุยกับทีมงานได้เลย


สำหรับลูกค้าธุรกิจ Enterprise บริษัทเรามีบริการตั้งแต่ Consult, Design, Development, Maintain ระบบ AI Chatbot และ Data Analytics รบกวนติดต่อที่ E-mail: sales@zwiz.ai เพื่อนัดนำเสนองาน ดูเพิ่มเติมที่ Enterprise Showcase