สูตรลับแชทบอท: ให้บอทช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อสมัครสมาชิก (Bot Survey)

ระบบบอท Zwiz สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อทำ member card หรือจะเปิดลงทะเบียนสมัครสมาชิกก็ได้น้า มาค่ะ ลองมาดูผลลัพธ์กันว่าหน้าตาแชทจะเป็นอย่างไรเวลาเก็บข้อมูลสำเร็จแล้ว

ผลลัพธ์การเก็บข้อมูลลูกค้า

เบื้องต้นทางทีมงานจะสอนการตั้งคำถาม 4 รูปแบบคำถามนะคะ + สรุปข้อมูลลูกค้า

 1. คำถามแบบให้เลือก ใช่ ไม่ใช่ เช่น ต้องการสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิสะสมแต้มหรือไม่
  1.1 ถ้าตอบว่า “ไม่ใช่” สร้างปุ่มถามซ้ำให้มาสมัครใหม่
  1.2 ถ้าตอบว่า “ใช่” ให้ไปถามคำถามปลายเปิดต่อ
 2. คำถามปลายเปิด คือ ขอชื่อนามสกุล
 3. คำถามแบบที่บอทต้องเช็คค่าให้อัตโนมัติ เช่น ขอเบอร์โทร , ที่อยู่
  3.1 ถ้าลูกค้าแจ้งเบอร์โทรศัพท์มาผิด
  3.2 ถ้าลูกค้าแจ้งเบอร์โทรศัพท์มาถูก
  3.3 ถ้าลูกค้าแจ้งอีเมลมาผิด
  3.4 ถ้าลูกค้าแจ้งอีเมลมาถูก
  3.5 ถ้าลูกค้าแจ้งที่อยู่มาผิด
  3.6 ถ้าลูกค้าแจ้งที่อยู่มาถูกต้อง
 4. คำถามแบบให้เลือกเป็น Choice ก ข ค ง คือ อยากให้เราส่งข่าวสารในช่องทางไหน
 5. สรุปข้อมูลลูกค้า

ซึ่งในที่นี้เราจะอธิบายสิ่งที่เราต้องใช้ต่อจากนี้ค่ะ
1. Context คือ การตั้งค่าบทสนทนาที่จะบังคับให้ลูกค้าอยู่ในบทสนทนาเรื่องนั้นๆ เพื่อให้ได้คำตอบที่เราต้องการ เช่น
ตัวอย่าง เราต้องการเก็บข้อมูลลูกค้า 2 อย่างคือ ชื่อ และ เบอร์โทรศัพท์ เมื่อลูกค้าพิมพ์ชื่อตอบกลับมา บอทก็จะถามเบอร์โทรศัพท์ต่อไปเลยเพื่อบังคับให้ลูกค้าตอบตามลิสคำถามตามลำดับที่เราต้องการ ซึ่ง เราจะเชื่อมด้วยการใช้ Context Out และ Context in

2. {default} หมายถึง คำหรือประโยคอะไรก็ได้ที่ลูกค้าพิมพ์มา แล้วบอทก็จะตอบ

3. save session คือ การบันทึกข้อมูลที่ลูกค้าพิมพ์มาเข้าระบบ
session คือ การเรียกข้อมูลที่บันทึกเข้าระบบออกมาโชว์ให้เห็น

4.{msg} ไว้สำหรับทวนสิ่งที่ลูกค้าพิมพ์มา เช่นถ้าลูกค้าพิมพ์ชื่อมา เราต้องใส่คำตอบบอทว่า คุณ{msg}แอดมินรบกวนขอเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะ

เมื่อรู้ว่า หมายความว่าอะไรแล้ว เราไปดูวิธีการตั้งค่ากันเลยค่า

เริ่มแรก เข้ามาที่หลังบ้าน Zwiz เพื่อตั้งค่าที่ ลิ้งก์นี้ และเข้าไปที่ แถบบทสนทนาด้านซ้ายมือและกดเพิ่มบทสนทนาเลยค่ะ

ขั้นตอนที่ 1 : เพิ่มข้อความต้อนรับว่าต้องการสมัครสมาชิกหรือไม่

รูปแบบคำถามที่ 1 : คำถามแบบให้เลือก ใช่ หรือ ไม่ใช่


1.ใส่คำที่ลูกค้าน่าจะพิมพ์มาตอนเริ่มต้น เช่น สวัสดี
2. กดเพิ่มไอเท็ม ปุ่มกด
3. ใส่ข้อความถามลูกค้าว่าต้องการสมัครสมาชิกไหมและเพิ่มปุ่มกดเป็นตัวเลือก ใช่ ต้องการสมัคร และไม่ต้องการสมัคร
4. กดบันทึก

ขั้นตอนที่ 1.1 : เพิ่มบทสนทนาถ้าไม่ต้องการสมัครสมาชิก

1.ใส่ชื่อหัวข้อบทสนทนา เช่น 1.1 ไม่ต้องการ (ใส่เป็นตัวเลขไปเพราะจะได้เรียงบทสนทนา)
2.ใส่คำที่ลูกค้าน่าจะพิมพ์มาและเป็นคำที่ตั้งไว้ที่ชื่อปุ่มกด เช่น ไม่ต้องการสมัคร
3. กดเพิ่มไอเท็ม ปุ่มกด
4. ใส่ข้อความ ขอบคุณลูกค้าและถ้าลูกค้าสนใจต้องการสมัครสมาชิก ให้กดปุ่ม “ต้องการสมัคร”
5. กดบันทึก

ขั้นตอนที่ 1.2 : เพิ่มบทสนทนาถ้าต้องการสมัคร

1.ใส่ชื่อหัวข้อบทสนทนา เช่น 1.2 ต้องการ (ใส่เป็นตัวเลขไปเพราะจะได้เรียงบทสนทนา)
2.ใส่คำที่ลูกค้าน่าจะพิมพ์มาและเป็นคำที่ตั้งไว้ที่ชื่อปุ่มกด เช่น ใช่ ต้องการสมัคร
3. กดเพิ่มไอเท็ม เช่น ข้อความ
4. ใส่ข้อความเริ่มถาม ชื่อนามสกุล ลูกค้า
5. กด “เพิ่มเติม” แล้วเลือก “Context” จำได้ไหมคะว่า Context คืออะไร
Context คือ การตั้งค่าบทสนทนาที่จะบังคับให้ลูกค้าอยู่ในบทสนทนาเรื่องนั้นๆ เพื่อให้ได้คำตอบที่เราต้องการ
context out คือหัวข้อที่เราอยากรู้ถัดไป เช่น เราต้องการ ขอชื่อนามสกุลลูกค้า เราก็ตั้ง Context out ว่า “ชื่อนามสกุล”
6. กด บันทึก

ขั้นตอนที่ 2 : เพิ่มบทสนทนาแจ้งชื่อนามสกุล

1.ใส่ชื่อหัวข้อบทสนทนา เช่น 0.2 แจ้งชื่อนามสกุล (ใส่เป็นตัวเลขไปเพราะจะได้เรียงบทสนทนา)
2.ใส่ที่ประโยคว่า {default} หมายถึง ข้อความอะไรก็ได้ที่ลูกค้าพิมพ์มา ซึ่งก็คือชื่อนามสกุล บอทก็จะตอบ
3. กดเพิ่มไอเท็ม เช่น ข้อความ
4. ใส่ข้อความ {save session.ชื่อนามสกุล = {msg}} แปลว่าเป็นการเก็บข้อมูลที่ลูกค้าพิมพ์ชื่อนามสกุลมา
และเราสามารถทวนสิ่งที่ลูกค้าพิมพ์มาได้ด้วย {msg} ซึ่งลูกค้าจะพิมพ์มาเป็นชื่อนามสกุล เราก็ใส่คำตอบว่า คุณ{msg}แอดมินรบกวนขอเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะ
5. กด “เพิ่มเติม” แล้วเลือก “Context”
-ใส่ Context in ว่า ชื่อนามสกุล ซึ่งเป็นการนำข้อความ “context out” ในบทสนทนาที่แล้ว (หัวข้อบทสนทนาต้องการสมัคร) มาใส่ใน “context in” (ต้องเป็นประโยคเดียวกันเลยเพื่อให้บทสนทนานี้ต่อเนื่องกัน
-ใส่ Context out ว่า “เบอร์โทรศัพท์” เพื่อจะขอทราบเบอร์โทรจากลูกค้าต่อไป

ขั้นตอนที่ 4 : เพิ่มบทสนทนาแจ้งเบอร์โทรศัพท์

1.ใส่ชื่อหัวข้อบทสนทนา เช่น 0.3 แจ้งเบอร์โทรศัพท์
2.พิมพ์ {phone} หรือ กดจุด 3 จุด แล้วเลือก เบอร์โทร หมายถึง เมื่อลูกค้าพิมพ์เบอร์โทรมาบอทจะจับคำที่เป็นเบอร์โทรแล้วตอบ
3. กดเพิ่มไอเท็ม เช่น ข้อความ
4. ใส่ข้อความ {save session.เบอร์โทรศัพท์ = {msg}} แปลว่าเป็นการเก็บข้อมูลที่ลูกค้าพิมพ์เบอร์โทรศัพท์มา
และเราสามารถทวนสิ่งที่ลูกค้าพิมพ์มาได้ด้วย {msg} ซึ่งลูกค้าจะพิมพ์มาเป็นเบอร์โทรศัพท์ เราก็ใส่คำตอบว่า เบอร์โทรของลูกค้าคือ {msg} นะคะ และตามด้วยแอดมินขอทราบที่อยู่ด้วยค่ะ
5. กด “เพิ่มเติม” แล้วเลือก “Context”
-ใส่ Context in ว่า เบอร์โทรศัพท์ ซึ่งเป็นการนำข้อความ “context out” ในบทสนทนาที่แล้ว (หัวข้อบทสนทนาแจ้งชื่อนามสกุล) มาใส่ใน “context in” (ต้องเป็นประโยคเดียวกันเลยเพื่อให้บทสนทนานี้ต่อเนื่องกันในกรณีที่ลูกค้าตอบข้อความอื่นมา บอทก็จะถามย้ำที่จะขอเบอร์โทรเหมือนเดิม
-ใส่ Context out ว่า “ที่อยู่” เพื่อจะขอทราบที่อยู่จากลูกค้าต่อไป )

ขั้นตอนที่ 5 : เพิ่มบทสนทนาแจ้งที่อยู่

1.ใส่ชื่อหัวข้อบทสนทนา เช่น 0.4 ที่อยู่
2.พิมพ์ {address} หรือ กดจุด 3 จุด แล้วเลือก ที่อยู่ หมายถึง เมื่อลูกค้าพิมพ์ที่อยู่มา
(30 ตัวอักษร + รหัสไปรษณีย์) บอทจะจับคำที่เป็นที่อยู่แล้วตอบ
3. กดเพิ่มไอเท็ม เช่น ปุ่มกด
4. ใส่ข้อความ {save session.ที่อยู่ = {msg}} แปลว่าเป็นการเก็บข้อมูลที่ลูกค้าพิมพ์ที่อยู่มา รวมถึงใส่คำตอบว่า “ขอบคุณค่า สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วค่ะ ตรวจสอบข้อมูลที่ลูกค้ากรอกมาโดยกดปุ่มด้านล่างนะคะ” และสร้างปุ่มกดเชื่อมไป หน้าสรุปข้อมูลลูกค้า
5. กด “เพิ่มเติม” แล้วเลือก “Context”
-ใส่ Context in ว่า ที่อยู่ ซึ่งเป็นการนำข้อความ “context out” ในบทสนทนาที่แล้ว (หัวข้อบทสนทนาแจ้งเบอร์โทรศัพท์) มาใส่ใน “context in” (ต้องเป็นประโยคเดียวกันเลยเพื่อให้บทสนทนานี้ต่อเนื่องกันในกรณีที่ลูกค้าตอบข้อความอื่นมา บอทก็จะถามย้ำที่จะขอที่อยู่เหมือนเดิม
-ใส่ Context out ว่า “สรุปข้อมูลลูกค้า” เพื่อจะทราบข้อมูลที่ลูกค้ากรอกๆไปทั้งหมดได้ )

ขั้นตอนที่ 6 : เพิ่มบทสนทนาสรุปข้อมูลลูกค้า

1. ใส่ชื่อหัวข้อบทสนทนา เช่น 0.5 สรุปข้อมูลลูกค้า
2. ตั้ง Keyword ให้ตรงกับชื่อปุ่มสรุปข้อมูลลูกค้าในบทสนทนาที่แล้ว
3. กดเพิ่มไอเท็ม เช่น ข้อความ
4. จะเป็นช่องที่แสดงผลข้อมูลที่ลูกค้ากรอกมาทั้งหมด โดยการใช้ Save Session
ตัวอย่าง : {session.ชื่อนามสกุล} แปลว่า บอทจะแสดงชื่อนามสกุลที่ลูกค้ากรอกมา ซึ่งคำว่า “ชื่อนามสกุล” ใน
{session.ชื่อนามสกุล} จะต้องตรงกับ {save session.ชื่อนามสกุล = {msg}}
5. กด “เพิ่มเติม” แล้วเลือก “Context”
-ใส่ Context in ว่า สรุปข้อมูลลูกค้า ซึ่งเป็นการนำข้อความ “context out” ในบทสนทนาที่แล้ว (หัวข้อบทสนทนาแจ้งที่อยู่) มาใส่ใน “context in” (ต้องเป็นประโยคเดียวกันเลยเพื่อให้บทสนทนานี้ต่อเนื่องกัน
-ไม่ต้องใส่ Context out แล้ว เพราะถือเป็นFlow สุดท้ายที่บังคับให้ลูกค้าตอบแล้ว
Note: สามารถตั้งให้แจ้งเตือนผ่านไลน์ให้แอดมินได้รับรู้อีกด้วยเมื่อลูกค้ากรอกข้อมูลมาสำเร็จแล้ว วิธีตั้ง

กรณีพิเศษ ถ้าลูกค้าแจ้งเบอร์โทรศัพท์ผิด

เราสามารถดักเบอร์ที่ให้มาผิดและขอให้ลูกค้าพิมพ์เข้ามาใหม่ได้ตามด้านล่างนี้เลย

1. ใส่ชื่อหัวข้อบทสนทนา เช่น 0.3 แจ้งเบอร์โทรศัพท์_แจ้งผิด
2. ใส่ที่ประโยคว่า {default} นั่นหมายถึง ข้อความอะไรก็ได้ที่ลูกค้าพิมพ์มาที่ไม่ใช่เบอร์ที่ถูกต้องบอทจะมาจับที่บทสนทนานี้
3. กดเพิ่มไอเท็ม เช่น ข้อความ
4. ใส่ข้อความว่า “กรุณาแจ้งให้ถูกต้องอีกครั้งด้วยค่ะ”
5. กด “เพิ่มเติม” แล้วเลือก “Context”
-ใส่ทั้ง Context in และ Context out ว่า เบอร์โทรศัพท์ เมื่อลูกค้ากรอกผิดมาก็ให้วนที่บทสนทนานี้เพื่อให้ลูกค้ากรอกให้ถูกต้อง
Note: ปล.ฟีเจอร์นี้จะเป็นฟีเจอร์พรีเมี่ยมนะคะ สนใจสมัครพรีเมี่ยม ติดต่อแอดมินเลยค่า

ติดตั้งเลย!

หากคุณมีคำถาม  หรือ ต้องการให้ทีมงานช่วยเหลือ

คลิกที่ “รูปน้อง Zee” หรือ ติดต่อที่เพจ ZWIZ.AI  หรือ เข้า Group ZWIZ.AI

เพื่อคุยกับทีมงานได้เลย

This image has an empty alt attribute; its file name is %E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B5-1-300x300.png

Tiny URL for this post: