Follow up ตามลูกค้าให้กลับมาซื้อ

ฟีเจอร์ที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้ววค่าา ระบบ Zwiz.AI แชทบอทสามารถ Follow ลูกค้า หลังจากลูกค้าได้ข้อความโปรโมชั่นไปแล้ว ให้กลับมาซื้อ หรือตาม service ลูกค้าหลังการขายได้น้า ตัวอย่างหน้า Messenger เมื่อลูกค้าถามเรื่องโปรโมชั่น บอทส่งรูปโปรโมชั่นไป > ตัว Follow up สามารถตามไป Follow ภายใน เวลา 5 นาที เป็นกล่องข้อความ ว่าอย่ารีรอน้า ข้อเสนอสุดพิเศษจะหมดลง และทำเป็นปุ่มกดให้กดไปหน้าต่างๆ ลองดูวิธีการตั้งค่าตามนี้ได้เลยเข้ามาที่หน้า ระบบ ZWIZ.AI > เลือกบทสนทนา หรือ ตอบกลับคอมเมนต์ 1. เลือกเพิ่มเติม2. ตามลูกค้า3. กดเปิดใช้งานตามลูกค้า4. ตั้งเวลาได้เลย ข้อความจะส่งไปตามลูกค้าภายใน 24 ชม สามารถเลือกเป็นระยะเวลาที่ส่งได้ตั้งแต่ … “Follow up ตามลูกค้าให้กลับมาซื้อ”

Read More