วิธีการเปิดปิดบอท

เราสามารถทำการเปิดหรือปิดบอทได้ด้วยวิธีการง่ายๆค่ะ

ดูรูปตัวอย่างที่ด้านล่างนี้ค่ะ

ขั้นตอนการทำเริ่มด้วย

ขั้นตอนที่ 1: เลือกไปที่หน้า “ตั้งค่า”

ขั้นตอนที่ 2: เลือกที่จะเปิดหรือปิดได้โดยการกดปุ่ม (เมื่อกดเปิดบอทปุ่มจะขึ้นมาเป็นสีเขียว ถ้าปิดปุ่มจะขึ้นเป็นสีแดง)

ขั้นตอนที่ 3: เลือกวันและเวลาเปิดปิดบอท

หลังจากที่ตั้งวันเวลาเปิดปิดบอทเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มเพื่อบันทึกได้เลยค่ะ