การชำระเงินเพื่อต่ออายุ ZWIZ.AI Chatbot

หลังจาก ติดตั้งระบบตามขั้นตอนใน https://blog.zwiz.ai/getstarted-zwizai/  เสร็จแล้ว สามารถใช้งานได้ฟรี 1 เดือน หลังจากนั้นสามารถต่ออายุเพื่อใช้งานเพียงเดือนละ 500 บาท หรือซื้อรายปีจะได้ส่วนลดเพิ่มเติม

(ปัจจุบันใช้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

1. ไปที่ Settings -> Billing และกดชำระเงินผ่าน Paypal โดยใช้บัตรเครดิต

 

หากติดปัญหาการชำระเงิน หรือ ต้องการชำระด้วยการโอนเงิน ติดต่อที่เพจ ZWIZ.AI  หรือ เข้า Group ZWIZ.AI เพื่อสอบถาม

สำหรับลูกค้าธุรกิจ Enterprise บริษัทเรามีบริการตั้งแต่ Consult, Design, Development, Maintain ระบบ AI Chatbot และ Data Analytics รบกวนติดต่อที่ E-mail: sales@zwiz.ai เพื่อนัดนำเสนองาน ดูเพิ่มเติมที่ Enterprise Showcase