Tutorial 5: Broadcast/บรอดแคสต์

ส่วนต่างๆของหน้าต่าง “Broadcast (บรอดแคสต์)”           เพิ่มบรอดแคสต์: 1. พิมพ์ชื่อบรอดแคสต์ 2. ประเภทข้อความ  โปรโมชั่น (ภายใน 24 ชม.): ข้อความโปรโมชั่นส่งเสริมการขายจะส่งถึงคู่สนทนาที่เคยคุยกับเราภายใน 24 ชม. อัพเดตเกี่ยวกับแอคเคานต์ (ถึงลูกค้าเก่า): ข้อความจะต้องเป็นการอัพเดตหรือแจ้งลูกเพจให้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการตั้งค่าบัญชีต่างๆ **จำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ account ในข้อความ** อัพเดตเกี่ยวกับอีเวนท์: ข้อความจะต้องเป็นการอัพเดต, แจ้งเตือน, หรือคอนเฟิร์มเกี่ยวกับ Event / การจัดงาน /นิทรรศการ/ สัมมนา / การจัดกิจกรรม ที่ลูกเพจมีการลงทะเบียนหรือสมัครไว้ เนื้อหาอาจจะเป็นในเชิงให้ข้อมูล เวลา สถานที่ หรือแจ้งรหัสการจอง นอกจากนั้นอาจจะเป็นการอัพเดตงานที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือเตรียมการอยู่เพื่อให้ลูกเพจทราบ **จำเป็นต้องมีชื่ออีเวนท์ในข้อความ** อัพเดตหลังการขาย: ข้อความจะต้องเป็นการอัพเดตข้อมูลต่างๆหลังการขาย … “Tutorial 5: Broadcast/บรอดแคสต์”

Read More