ตั้งค่า สินค้า และ ระบบสต๊อก ให้สั่งซื้อผ่าน ZWIZ.AI Chatbot ได้

หลังจาก ติดตั้งระบบตามขั้นตอนใน https://blog.zwiz.ai/getstarted-zwizai/  เสร็จแล้วให้ทำตามดังด้านล่างนี้

การเพิ่มสินค้า และ จัดการสต๊อก

1. กดปุ่ม Add Category เพื่อสร้างหมวดหมู่สินค้า

2. พิมพ์ชื่อหมวดหมู่ และ กด Add Category

3. กดปุ่ม Add Product เพื่อเพิ่มสินค้าเข้าไปยังหมวดหมู่นั้น

4. พิมพ์รายละเอียดสินค้า

  • Name: ชื่อสินค้า
  • Price: ราคา (หน่วย บาท)
  • Discount: ราคาที่ลดแล้ว (หากไม่มีการลดราคาให้ใส่เท่ากับ Price)
  • Product Detail: รายละเอียดสินค้า
  • Upload Photo: อัพโหลดรูปสินค้า (มากที่สุด 5 รูป)

5. กดปุ่ม Next และ เพิ่มสต๊อกสินค้า โดยการใส่ชื่อสต๊อก และ จำนวน เช่น ไซส์ M , 10 จากนั้นกดปุ่ม Save

6. ระบบจะแสดงรูปสินค้าและสต๊อกคงเหลือ สามารถกดปุ่มแชร์ที่มุมซ้ายเพื่อแชร์ลิ้งไปยังสินค้านี้

การจัดการออเดอร์

1. กดที่แถบ Shop>Order Summary เพื่อดูออเดอร์ที่เข้ามาล่าสุด (เลือกตามวันที่ได้)

โดยระบบจะแบ่งหมวดหมู่เป็น All(ทั้งหมด), Ordered (สั่งซื้อแต่ยังไม่ชำระ), Paid (สั่งซื้อและชำระแล้ว), Shipped (จัดส่งแล้ว), Cancelled(ยกเลิก)

2. เมื่อเปลี่ยนสถานะเป็น Shipped จะสามารถใส่เลขTracking และ กด Send เพื่อส่งกลับไปยังลูกค้าได้

3. สามารถกดปุ่ม Print เพื่อพิมพ์ใบปะหน้าได้

หากคุณมีคำถาม หรือ ต้องการให้ทีมงานช่วยเหลือในการตั้งค่า ติดต่อที่เพจ ZWIZ.AI  หรือ เข้า Group ZWIZ.AI เพื่อสอบถาม

สำหรับลูกค้าธุรกิจ Enterprise บริษัทเรามีบริการตั้งแต่ Consult, Design, Development, Maintain ระบบ AI Chatbot และ Data Analytics รบกวนติดต่อที่ E-mail: sales@zwiz.ai เพื่อนัดนำเสนองาน ดูเพิ่มเติมที่ Enterprise Showcase