ตั้งค่า ZWIZ.AI Chatbot แชทบอทตอบอัตโนมัติ ได้ทุกภาษา (Auto-Reply with AI)

หลังจาก ติดตั้งระบบตามขั้นตอนใน https://blog.zwiz.ai/getstarted-zwizai/  เสร็จแล้วให้ทำตามดังด้านล่างนี้

การตั้งค่า Welcome Message

เมื่อลูกค้ากดปุ่ม Get Started หรือ สนทนากับเพจครั้งแรก ระบบบอทจะสามารถส่งข้อความอัตโนมัติกลับไปหาได้หลายรูปแบบ

1. ไปที่แถบ Chatbot -> Chatbot Menu หัวข้อ Welcome Message ให้กด Edit เพื่อแก้ไข

สามารถตั้งค่า Welcome Message ได้ 2 แบบคือ Text (ข้อความคำพูด+รูป) หรือ Generic (ข้อความแบบ รูป+คำพูด+ปุ่ม หลายอัน)

แบบที่ 1 การตั้งข้อความแบบ Generic

 • เลือก Generic
 • กดที่รูป เพื่ออัพโหลด และ เปลี่ยนรูป
 • แก้ไขข้อความได้
 • แก้ไขปุ่ม หรือ เพิ่มปุ่มสูงสุด 3 ปุ่ม

 • การแก้ไขหรือ เพิ่มปุ่ม (กดแก้ไข หรือ Add button) สามารถตั้งค่าได้ 4 รูปแบบ
  • Link คือ ปุ่มที่จะลิ้งไปยังเว็ปไซต์โดยต้องใส่ URL ที่ขึ้นต้นด้วย http หรือ https เท่านั้น
  • Text คือ ปุ่มที่จะกดเพื่อส่งคำพูดมาหาเพจ
  • Shop Link , Transfer Link , Credit Card Link เป็นปุ่มพิเศษที่จะลิ้งผู้ใช้ไปยังหน้าร้านค้า , ชำระเงินแบบโอน, ชำระเงินแบบบัตรเครดิต (ส่วนนี้จะอธิบายในภายหลัง)

แบบที่ 2 การตั้งข้อความแบบ Text

 • เลือก Text
 • แก้ไขข้อความได้ทุกภาษา สามารถกด Firstname/Lastname เพื่อตอบเป็นชื่อลูกค้าที่พิมพ์มาหา
 • สามารถเพิ่ม Add Text, Add Image เพื่อเพิ่มข้อความต่อเนื่อง หรือ รูปได้
 • ข้อความแบบ Text สามารถเพิ่มปุ่ม(Add button) สูงสุด 3 ปุ่ม (ใช้วิธีเดียวกับด้านบน)

เมื่อแก้ไขเสร็จกด Save และ ทดลองคุยกับเพจ ระบบจะตอบกลับอัตโนมัติตามที่ตั้งค่าไว้ (หากไม่ตอบให้ลองดู Setting ว่าได้เปิดบอทหรือไม่ หรือ ติดต่อที่เพจ ZWIZ.AI  หรือ เข้า Group ZWIZ.AI เพื่อสอบถาม )

 • Quick Replies คือ Choiceคำตอบที่จะแสดงด้านล่างให้ผู้ใช้กดแทนการพิมพ์ มักใช้กับคำถามที่พบบ่อย (ห้ามเกิน 20 ตัวอักษร)

 • Persistent Menu คือ Menu ที่จะแสดงด้านล่างของหน้า Facebook Messenger Chat สามารถตั้งค่าเป็นคำที่ไม่เกิน 20ตัวอักษรได้

การตั้งค่า Conversation (Auto-Reply with AI)

หลังจากที่ผู้ใช้ได้รับข้อความ Welcome Message แล้ว มีการกดปุ่ม หรือสอบถามเพิ่มเติม ระบบสามารถตอบกลับอัตโนมัติได้โดยการตั้งดังนี้  (** การตอบคำถาม บอทจะตอบตามคำที่คล้ายคลึงกับกลุ่มคำที่ตั้งค่าเอาไว้)

1.ไปที่แถบ Chatbot->Conversation กดปุ่ม +Add

 

 • สามารถตั้งค่าคำถามและคำตอบของ Chatbot ได้ 
  • Intent Name คือชื่อหัวข้อของคำถามนี้ ตั้งชื่ออะไรก็ได้
  • Question คือคำถามที่ถูกถามบ่อยสามารถใส่ได้หลายรูปแบบที่มีความหมายเดี่ยวกัน (แชทบอทจะนำไปเรียนรู้เพื่อตอบคำถาม ตรงนี้ให้ใส่เป็นประโยค หรือวลีได้เลย ไม่ต้องมีคำลงท้ายครับ/ค่ะ)
  • Answer คือคำตอบที่ต้องการให้ Chatbotตอบเมื่อเจอคำถามนั้น (สามารถตั้งค่าเป็น Text, Image และ ตั้ง Quick Replies ได้)
  • คำตอบสามารถตั้งเป็นแบบ Generic หรือ Get Started (คือตอบแบบเดียวกับ Welcome Message ได้)

**** การตอบคำถาม บอทจะสามารถเรียนรู้ เข้าใจคำสะกดผิด และ ตอบตามคำที่คล้ายคลึงกับกลุ่มคำที่ตั้งค่าเอาไว้(ไม่ต้องมีคำลงท้าย ครับ/ค่ะ) ในกรณีนี้ถ้าลูกค้าพิมพ์มาว่า ราคาเท่าไรค่ะ , มีค่าใช้จ่ายยังไงหรอ , คิดยังไง บอทก็สามารถตอบได้

เมื่อแก้ไขเสร็จกด Save และ ทดลองคุยกับเพจ ระบบจะตอบกลับอัตโนมัติตามที่ตั้งค่าไว้ (หากไม่ตอบให้ลองดู Setting ว่าได้เปิดบอทหรือไม่ หรือ ติดต่อที่เพจ ZWIZ.AI  หรือ เข้า Group ZWIZ.AI เพื่อสอบถาม )

ตั้งค่าแบบ Advanced

การดึง comment เข้า inbox (ตอบcommentแบบ private message) -> อ่านต่อ

สำหรับลูกค้าธุรกิจ Enterprise บริษัทเรามีบริการตั้งแต่ Consult, Design, Development, Maintain ระบบ AI Chatbot และ Data Analytics รบกวนติดต่อที่ E-mail: sales@zwiz.ai เพื่อนัดนำเสนองาน ดูเพิ่มเติมที่ Enterprise Showcase