ตั้งค่า ZWIZ.AI Analytics ระบบวิเคราะห์ข้อมูลของแชทบอท

หลังจาก ติดตั้งระบบตามขั้นตอนใน https://blog.zwiz.ai/getstarted-zwizai/  เสร็จแล้วให้ทำตามดังด้านล่างนี้

1. ไปที่แถบ Analytics และเลือก Platform และ วันเวลา

2. ระบบจะแสดงข้อมูลสรุปการสนทนาดังนี้

  • Total Users จำนวนผู้ใช้ที่เคยสนทนากับChatbot (ทั้งหมด)
  • Active Users จำนวนผู้ใช้ที่สนทนากับChatbot (ในช่วงเวลาที่เลือก)
  • Total Messages จำนวนบทสนทนากับChatbot (ทั้งหมด)
  • Active Messages จำนวนบทสนทนากับChatbot (ในช่วงเวลาที่เลือก)
  • Active Users By Date จำนวนผู้ใช้ที่สนทนากับChatbot (ในช่วงเวลาที่เลือก แสดงแบบกราฟแท่ง)

  • Messages By Time จำนวนบทสนทนากับChatbot (ในช่วงเวลาที่เลือก แสดงแบบช่วงเวลา 00:00-23:00)

  • Total Users จำนวนผู้ใช้ที่เคยสนทนากับChatbot (ทั้งหมด แยกตามเพศ)
  • Intents การวิเคราะห์ความหมายของประโยคที่ส่งมาหาChatbot พร้อมตัวเลขแสดงจำนวนครั้ง

ติดต่อที่เพจ ZWIZ.AI  หรือ เข้า Group ZWIZ.AI เพื่อสอบถาม

สำหรับลูกค้าธุรกิจ Enterprise บริษัทเรามีบริการตั้งแต่ Consult, Design, Development, Maintain ระบบ AI Chatbot และ Data Analytics รบกวนติดต่อที่ E-mail: sales@zwiz.ai เพื่อนัดนำเสนองาน ดูเพิ่มเติมที่ Enterprise Showcase