Tutorial 1.2 เพิ่ม/เปลี่ยนเพจในการใช้งานบอท

เพิ่มหรือเปลี่ยนเพจ ในการใช้งาน CHATBOT กดปุ่ม “HOME” ในหน้าหลัก   2. กด “เพิ่ม” เพื่อเลือกเพจเพิ่มเติม     3. กรณียังไม่มีเฟสบุคมาก่อน “คลิกปุ่มแรก” เพื่อไปสร้างเพจ Facebook กรณีอยากเพิ่มเพจที่มีอยู่แล้ว “คลิกปุ่มสอง” เพื่อไปหน้า LOGIN แล้วเลือกเพจอื่น       อ่านเพิ่มเติม คลิกเลย! Tutorial 1: Install / ติดตั้ง – ถ้าเพจที่ต้องการติดตั้งไม่ขึ้น – เพิ่ม/เปลี่ยนเพจในการใช้งานบอท Tutorial 2: Welcome Message / ข้อความต้อนรับ Tutorial 3: Conversation / บทสนทนา – ตอบกลับคอมเมนต์ Tutorial 4: Broadcast / บรอดแคสต์